Navigation

  • English

Dr.-Ing. Christian Schildbach

  • Organisation: Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik (EEI)
  • Abteilung: Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik
  • E-Mail: christian.schildbach@fau.de